اصلاح یک تصویب نامه مربوط به آئین نامه خرید خدمات مشاوره ابلاغ شد

سرویس سیاسی – معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت درباره آئین نامه خرید خدمات مشاوره را ابلاغ کرد.

هیئت وزیران در جلسه ۲۸/۳/۱۳۹۶ به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و به استناد بند (هـ) ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات- مصوب ۱۳۸۳- تصویب کرد:

متن زیر جایگزین بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۳۷۳۹۵/ت۴۲۹۸۶هـ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۰ می­ شود:

۱- تبصره های زیر به جزء (۶) بند (الف) ماده (۲) تصویب نامه شماره ۱۹۳۵۴۲/ت۴۲۹۸۶کمورخ ۱/۱۰/۱۳۸۸ اضافه می­ شود:
تبصره ۱- موافقت قطعی انجام فعالیت های پژوهشی دانشگاه ها، موسسات تحقیقاتی، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و سایر مراکز تحقیقاتی قانونی در زمینه مربوط که حسب مورد توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر و تاییدیه شرکت ها و موسسات دانش بنیان که از سوی کارگروه موضوع ماده (۳) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳هـ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ صادر می شود به منزله گواهی نامه صلاحیت برای ارجاع کارهای پژوهشی تلقی می گردند.

تبصره ۲- شرکت ها و موسسات دانش بنیان صرفا مجاز به انجام پژوهش های کاربردی و توسعه ای برای تولید دانش فنی یا توسعه کالاها و خدمات دانش بنیان در زمینه تخصصی تأیید شده از سوی کارگروه فوق هستند و سقف مبلغ قراردادهای پژوهشی سالیانه آنها حداکثر تا میزان دو برابر درآمد ناشی از کالاها و خدمات دانش بنیان مندرج در اظهارنامه مالیاتی سال گذشته آنها معتبر خواهد بود. دستگاه های مشمول موظفند فعالیت های پژوهشی این تبصره را در سامانه سمات ثبت کنند.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گزارش های مربوط را بررسی و در صورت لزوم لغو صلاحیت انجام فعالیت های پژوهشی و یا توصیه های لازم را به کارگروه و دستگاه مربوط اعلام می کند تا اقدام مقتضی انجام گیرد. کلیه دستگاه ها ملزم به رعایت تصمیمات اعلامی هستند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری این مصوبه را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری ابلاغ کرده است.

لینک خبر: اصلاح یک تصویب نامه مربوط به آئین نامه خرید خدمات مشاوره ابلاغ شد

Leave A Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *