صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران

این صندوق از حدود سال ۸۳ و پیش از تعریف فضای دانش بنیان در کشور فعال بوده است و در سال ۸۹ نیز اساسنامه آن اصلاح شده است و یا سرمایه اولیه ای حدود ۵۰۰ میلیارد ریال فعالیت خود را دنبال کرده است.

در سال های اخیر صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشودر حوزه شرکت های دانش بنیان نیز با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همکاری داشته است.

شبکه همکاران صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

شبکه همکاران صندوق در سال ۹۱

فرآیند ارزیابی طرح های پژوهشی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران

فرآیند ارزیابی و اجرای طرح های پژوهشی

راهنمای ارسال طرح شرکت های دانش بنیان

متقاضیان دریافت تسهیلات دانش بنیان (اشخاص و شرکت ها)که طرح آن در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مصوب شده است و معرفی نامه انجام طرح به صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور را دریافت نموده باشند لازم است به وبگاه صندوق مراجعه فرمایند. این مستند روش استفاده از سامانه مربوطه را نشان می دهد.

الف- ملزومات استفاده از سامانه

فناوران محترم جهت ارسال طرح باید حداقل نامه معرفی از معاونت را دریافت نموده باشند که در آن موارد زیر قید شده باشد:

  • شماره نامه معاونت
  • تاریخ نامه معاونت
  • عنوان طرح
  • میزان اعتبار طرح
  • تعداد مراحل پرداخت طرح
  • مبلغ پرداخت نوبت جاری
  • دستگاه تصویب کننده طرح

اگر هر یک از موارد مشخص نشده باشد پردازش طرح شرکت دانش بنیان در صندوق با تاخیر مواجه خواهد شد.

ب- ثبت نام در وبگاه صندوق

جهت ارسال طرح لازم است فناوران محترم یک بار در وبگاه صندوق ثبت نام نمایند. روش و فرم ثبت نام در زیر آمده است.

ثبت نام صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 1

در صفحه ثبت نام توجه لازم به “نوع متقاضی” مبذول گردد زیرا فرم های ارسال طرح بر اساس نوع شخصیت متفاوت خواهد بود.

ثبت نام صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 2

ج- ورود به وبگاه صندوق

بعد از ثبت نام با آدرس پست الکترونیک و کلمه عبوری که ثبت نمودید وارد وبگاه صندوق شوید:

ثبت نام صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 3

ثبت نام صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 4

د- تکمیل و ارسال طرح

برای ارسال طرح از منوی بالای صفحه روی گزینه “ارسال طرح” کلیک فرمایید.

ثبت نام صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 5

نوع “دانش بنیان” را انتخاب نمایید.

ثبت نام صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 6

سپس نوع طرح را انتخاب فرمایید:

ثبت نام صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 7

فرم اینترنتی ۴ صفحه ای نمایش داده می شود که باید دقیقا بر اساس نامه معاونت تکمیل گردد. در صفحه سوم فرم اینترنتی باید همه مدارک درخواست شده به دقت بارگذاری شوند. تقاضامند است توجه فرمایید نوع و تعداد مدارک درخواستی با توجه به نوع شخصیت متقاضی (حقیقی یا حقوقی) متفاوت میباشد.

ه- ارسال درخواست پرداخت

بلافاصله بعد از ارسال طرح می توانید درخواست پرداخت اول طرح را نیز ارسال فرمایید. بدین منظور روی گزینه “وضعیت طرح های ارسالی شما” کلیک فرمایید:

ثبت نام صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 8

در جدول ظاهر شده از طرح مورد نظر را یافته و از ستون وضعیت پرداخت ها گزینه “جدید” را کلیک فرمایید:

ثبت نام صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 9

فرم ظاهر شده تکمیل گردد. دقت فرمایید رونوشت نامه معاونت نیز باید بارگذاری گردد تا صندوق بتواند بلافاصله بعد از دریافت درخواست پردازش آن را شروع نماید.

ثبت نام صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 10

برای مشاهده وضعیت پرداخت ها می توانید در همان صفحه طرح های ارسالی از ستون وضعیت پرداخت ها گزینه سابقه را انتخاب فرمایید.

ثبت نام صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 11

 

اگر طرح یا درخواست پرداخت شما ناقص باشد صندوق با رایانامه و پیامک این موضوع را با اطلاع شما خواهد رساند و رفع نواقص از طریق همین وبگاه قابل انجام خواهد بود. در هر یک از مراحل روش رفع نقص به صورت مبسوط در وبگاه صندوق توضیح داده شده است.

Leave A Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *